Bản đồ các Venice

Sân bay có chuyến bay trực tiếp

Lịch trình chuyến bay

Lần khởi hànhLần đếnT2
18 Th02
T3
19 Th02
T4
20 Th02
T5
21 Th02
T6
22 Th02
T7
23 Th02
CN
24 Th02
KLM
KL1650
VCE - AMS
06:30 - 08:40
06:3008:40
easyJet
U23331
VCE - AMS
07:00 - 09:00
07:0009:00
easyJet
U23335
VCE - AMS
11:50 - 13:55
11:5013:55
KLM
KL1654
VCE - AMS
12:25 - 14:25
12:2514:25
easyJet
U23331
VCE - AMS
13:05 - 15:15
13:0515:15
KLM
KL1656
VCE - AMS
17:55 - 19:55
17:5519:55
easyJet
U23331
VCE - AMS
19:10 - 21:10
19:1021:10