Bản đồ các Tivat Apt

Sân bay có chuyến bay trực tiếp

Lịch trình chuyến bay

Lần khởi hànhLần đếnT2
11 Th11
T3
12 Th11
T4
13 Th11
T5
14 Th11
T6
15 Th11
T7
16 Th11
CN
17 Th11
Air Serbia
JU7732
TIV - BEG
06:30 - 07:20
06:3007:20
Montenegro Airlines
YM200
TIV - BEG
06:30 - 07:20
06:3007:20
Montenegro Airlines
YM200
TIV - BEG
07:30 - 08:20
07:3008:20
Air Serbia
JU7732
TIV - BEG
07:30 - 08:20
07:3008:20
Air Serbia
JU181
TIV - BEG
11:25 - 12:30
11:2512:30
Montenegro Airlines
YM4200
TIV - BEG
11:25 - 12:30
11:2512:30
Air Serbia
JU181
TIV - BEG
11:30 - 12:35
11:3012:35
Montenegro Airlines
YM4200
TIV - BEG
11:30 - 12:35
11:3012:35
Montenegro Airlines
YM202
TIV - BEG
13:50 - 14:40
13:5014:40
Air Serbia
JU7734
TIV - BEG
13:50 - 14:40
13:5014:40
Montenegro Airlines
YM202
TIV - BEG
14:10 - 15:00
14:1015:00
Air Serbia
JU7734
TIV - BEG
14:10 - 15:00
14:1015:00
Montenegro Airlines
YM4202
TIV - BEG
15:10 - 16:15
15:1016:15
Air Serbia
JU183
TIV - BEG
15:10 - 16:15
15:1016:15