Seville (SVQ)
Tây Ban Nha

Bản đồ các Seville

Sân bay có chuyến bay trực tiếp

Lịch trình chuyến bay

Lần khởi hànhLần đếnT2
17 Th06
T3
18 Th06
T4
19 Th06
T5
20 Th06
T6
21 Th06
T7
22 Th06
CN
23 Th06
Vueling
VY1299
SVQ - LCG
12:35 - 14:05
12:3514:05
Iberia
IB5559
SVQ - LCG
12:35 - 14:05
12:3514:05
Iberia
IB5587
SVQ - LCG
12:35 - 14:05
12:3514:05
Iberia
IB5587
SVQ - LCG
13:55 - 15:25
13:5515:25
Vueling
VY1299
SVQ - LCG
13:55 - 15:25
13:5515:25
Iberia
IB5559
SVQ - LCG
13:55 - 15:25
13:5515:25
Vueling
VY1299
SVQ - LCG
16:25 - 17:55
16:2517:55
Iberia
IB5587
SVQ - LCG
16:25 - 17:55
16:2517:55
Vueling
VY1230
SVQ - LCG
18:30 - 19:55
18:3019:55
Iberia
IB5918
SVQ - LCG
18:30 - 19:55
18:3019:55