Bản đồ các Menorca

Sân bay có chuyến bay trực tiếp

Lịch trình chuyến bay

Lần khởi hànhLần đếnT2
20 Th01
T3
21 Th01
T4
22 Th01
T5
23 Th01
T6
24 Th01
T7
25 Th01
CN
26 Th01
Vueling
VY3713
MAH - BCN
08:45 - 09:35
08:4509:35
Iberia
IB5435
MAH - BCN
08:45 - 09:35
08:4509:35
Vueling
VY3713
MAH - BCN
08:50 - 09:40
08:5009:40
Iberia
IB5435
MAH - BCN
08:50 - 09:40
08:5009:40
Vueling
VY3715
MAH - BCN
10:45 - 11:35
10:4511:35
Iberia
IB5141
MAH - BCN
10:45 - 11:35
10:4511:35
Vueling
VY3717
MAH - BCN
12:40 - 13:30
12:4013:30
Iberia
IB5438
MAH - BCN
12:40 - 13:30
12:4013:30
Iberia
IB5430
MAH - BCN
18:35 - 19:25
18:3519:25
Vueling
VY3709
MAH - BCN
18:35 - 19:25
18:3519:25
Iberia
IB5433
MAH - BCN
21:25 - 22:15
21:2522:15
Vueling
VY3711
MAH - BCN
21:25 - 22:15
21:2522:15