Bản đồ các Luxor

Sân bay có chuyến bay trực tiếp

Lịch trình chuyến bay

Lần khởi hànhLần đếnT2
16 Th12
T3
17 Th12
T4
18 Th12
T5
19 Th12
T6
20 Th12
T7
21 Th12
CN
22 Th12
Egyptair
MS67
LXR - CAI
00:15 - 01:25
00:1501:25
Egyptair
MS165
LXR - CAI
04:50 - 06:00
04:5006:00
Egyptair
MS69
LXR - CAI
05:50 - 07:00
05:5007:00
Egyptair
MS232
LXR - CAI
06:40 - 07:50
06:4007:50
Egyptair
MS73
LXR - CAI
07:45 - 08:55
07:4508:55
Egyptair
MS234
LXR - CAI
08:00 - 09:10
08:0009:10
Nile air
NP74
LXR - CAI
08:30 - 09:40
08:3009:40
Nile air
NP74
LXR - CAI
08:55 - 10:05
08:5510:05
Egyptair
MS464
LXR - CAI
09:25 - 10:35
09:2510:35
Air Cairo
SM302
LXR - CAI
09:30 - 10:30
09:3010:30
Nile air
NP74
LXR - CAI
09:35 - 10:45
09:3510:45
Air Cairo
SM302
LXR - CAI
10:00 - 11:00
10:0011:00
Nile air
NP72
LXR - CAI
10:30 - 11:40
10:3011:40
Almasria Universal Airlines
UJ711
LXR - CAI
10:40 - 11:50
10:4011:50
Egyptair
MS362
LXR - CAI
11:20 - 12:30
11:2012:30
Egyptair
MS356
LXR - CAI
15:50 - 17:00
15:5017:00
Egyptair
MS356
LXR - CAI
16:10 - 17:20
16:1017:20
Egyptair
MS356
LXR - CAI
17:10 - 18:20
17:1018:20
Egyptair
MS356
LXR - CAI
17:55 - 19:05
17:5519:05
Egyptair
MS360
LXR - CAI
18:20 - 19:30
18:2019:30
Air Cairo
SM312
LXR - CAI
18:30 - 19:30
18:3019:30
Egyptair
MS360
LXR - CAI
18:30 - 19:40
18:3019:40
Egyptair
MS360
LXR - CAI
18:50 - 20:00
18:5020:00
Egyptair
MS360
LXR - CAI
19:40 - 20:50
19:4020:50
Egyptair
MS360
LXR - CAI
20:15 - 21:25
20:1521:25
Egyptair
MS358
LXR - CAI
21:05 - 22:15
21:0522:15
Egyptair
MS256
LXR - CAI
22:15 - 23:25
22:1523:25
Egyptair
MS364
LXR - CAI
22:25 - 23:35
22:2523:35
Egyptair
MS161
LXR - CAI
23:00 - 00:10
23:0000:10
Egyptair
MS258
LXR - CAI
23:00 - 00:10
23:0000:10