Bản đồ các Thira

Sân bay có chuyến bay trực tiếp

Lịch trình chuyến bay

Lần khởi hànhLần đếnT2
20 Th01
T3
21 Th01
T4
22 Th01
T5
23 Th01
T6
24 Th01
T7
25 Th01
CN
26 Th01
Olympic Air
OA351
JTR - ATH
07:10 - 07:55
07:1007:55
Aegean Airlines
A37351
JTR - ATH
07:10 - 07:55
07:1007:55
Sky Express
GQ347
JTR - ATH
10:50 - 11:45
10:5011:45
Olympic Air
OA355
JTR - ATH
11:45 - 12:25
11:4512:25
Aegean Airlines
A37355
JTR - ATH
11:45 - 12:25
11:4512:25
Sky Express
GQ341
JTR - ATH
12:10 - 13:00
12:1013:00
Sky Express
GQ345
JTR - ATH
13:35 - 14:30
13:3514:30
Sky Express
GQ345
JTR - ATH
14:10 - 15:00
14:1015:00
Olympic Air
OA367
JTR - ATH
14:25 - 15:10
14:2515:10
Aegean Airlines
A37367
JTR - ATH
14:25 - 15:10
14:2515:10
Sky Express
GQ345
JTR - ATH
15:10 - 16:00
15:1016:00
Sky Express
GQ341
JTR - ATH
15:30 - 16:20
15:3016:20
Sky Express
GQ343
JTR - ATH
17:10 - 18:00
17:1018:00
Olympic Air
OA359
JTR - ATH
17:25 - 18:10
17:2518:10
Aegean Airlines
A37359
JTR - ATH
17:25 - 18:10
17:2518:10
Sky Express
GQ343
JTR - ATH
18:20 - 19:10
18:2019:10
Sky Express
GQ347
JTR - ATH
18:20 - 19:15
18:2019:15
Olympic Air
OA359
JTR - ATH
19:00 - 19:45
19:0019:45
Aegean Airlines
A37359
JTR - ATH
19:00 - 19:45
19:0019:45
Volotea
V74111
JTR - ATH
19:25 - 20:15
19:2520:15