Heraklion (HER)
Hy Lạp

Bản đồ các Heraklion

Sân bay có chuyến bay trực tiếp

Lịch trình chuyến bay

Lần khởi hànhLần đếnT2
15 Th07
T3
16 Th07
T4
17 Th07
T5
18 Th07
T6
19 Th07
T7
20 Th07
CN
21 Th07
Transavia
HV6920
HER - AMS
10:30 - 13:20
10:3013:20
Transavia
HV6874
HER - AMS
10:35 - 13:25
10:3513:25
Transavia
HV5724
HER - AMS
10:55 - 13:45
10:5513:45
Transavia
HV6872
HER - AMS
11:40 - 14:30
11:4014:30
Transavia
HV6874
HER - AMS
12:00 - 14:50
12:0014:50
TUI Airlines Nederland
OR186
HER - AMS
13:10 - 16:00
13:1016:00
TUI Airlines Nederland
OR232
HER - AMS
13:40 - 16:30
13:4016:30
TUI Airlines Nederland
OR246
HER - AMS
14:00 - 16:50
14:0016:50
Transavia
HV6872
HER - AMS
19:45 - 22:40
19:4522:40
Transavia
HV6622
HER - AMS
20:35 - 23:25
20:3523:25
Transavia
HV6872
HER - AMS
21:20 - 00:10
21:2000:10
Transavia
HV6876
HER - AMS
21:20 - 00:10
21:2000:10
Transavia
HV6874
HER - AMS
21:30 - 00:20
21:3000:20
Transavia
HV5724
HER - AMS
21:40 - 00:30
21:4000:30
Transavia
HV6920
HER - AMS
21:40 - 00:30
21:4000:30
Transavia
HV5920
HER - AMS
21:40 - 00:30
21:4000:30
Transavia
HV6876
HER - AMS
21:45 - 00:40
21:4500:40
TUI Airlines Nederland
OR224
HER - AMS
22:55 - 01:45
22:5501:45
TUI Airlines Nederland
OR230
HER - AMS
23:15 - 02:05
23:1502:05
TUI Airlines Nederland
OR242
HER - AMS
23:30 - 02:20
23:3002:20
TUI Airlines Nederland
OR188
HER - AMS
23:35 - 02:25
23:3502:25