Bản đồ các Florence

Sân bay có chuyến bay trực tiếp

Lịch trình chuyến bay

Lần khởi hànhLần đếnT2
16 Th09
T3
17 Th09
T4
18 Th09
T5
19 Th09
T6
20 Th09
T7
21 Th09
CN
22 Th09
KLM
KL1638
FLR - AMS
06:30 - 08:40
06:3008:40
Iberia
IB5562
FLR - AMS
11:10 - 13:25
11:1013:25
Vueling
VY6814
FLR - AMS
11:10 - 13:25
11:1013:25
Xiamen Airlines
MF9170
FLR - AMS
11:20 - 13:35
11:2013:35
KLM
KL1640
FLR - AMS
11:20 - 13:35
11:2013:35
KLM
KL1642
FLR - AMS
12:10 - 14:25
12:1014:25
Iberia
IB5562
FLR - AMS
16:20 - 18:35
16:2018:35
Vueling
VY6814
FLR - AMS
16:20 - 18:35
16:2018:35
KLM
KL1644
FLR - AMS
17:40 - 19:55
17:4019:55
Iberia
IB5258
FLR - AMS
18:00 - 20:15
18:0020:15
Vueling
VY6814
FLR - AMS
18:00 - 20:15
18:0020:15
Iberia
IB5562
FLR - AMS
18:00 - 20:15
18:0020:15
Iberia
IB5562
FLR - AMS
18:50 - 20:55
18:5020:55
Vueling
VY6814
FLR - AMS
18:50 - 20:55
18:5020:55
Vueling
VY6814
FLR - AMS
19:05 - 21:20
19:0521:20
Iberia
IB5562
FLR - AMS
19:05 - 21:20
19:0521:20
KLM
KL1646
FLR - AMS
19:40 - 21:45
19:4021:45