Bản đồ các Bologna

Sân bay có chuyến bay trực tiếp

Lịch trình chuyến bay

Lần khởi hànhLần đếnT2
17 Th06
T3
18 Th06
T4
19 Th06
T5
20 Th06
T6
21 Th06
T7
22 Th06
CN
23 Th06
Ryanair
FR9982
BLQ - AHO
07:00 - 08:20
07:0008:20
Ryanair
FR9982
BLQ - AHO
07:25 - 08:45
07:2508:45
Ryanair
FR9982
BLQ - AHO
12:00 - 13:20
12:0013:20
Ryanair
FR9982
BLQ - AHO
14:55 - 16:15
14:5516:15
Ryanair
FR9982
BLQ - AHO
15:10 - 16:30
15:1016:30
Ryanair
FR9982
BLQ - AHO
19:55 - 21:15
19:5521:15
Ryanair
FR9982
BLQ - AHO
20:05 - 21:25
20:0521:25
Ryanair
FR9980
BLQ - AHO
20:45 - 22:05
20:4522:05