Bản đồ các Bologna

Sân bay có chuyến bay trực tiếp

Lịch trình chuyến bay

Lần khởi hànhLần đếnT2
14 Th10
T3
15 Th10
T4
16 Th10
T5
17 Th10
T6
18 Th10
T7
19 Th10
CN
20 Th10
Ryanair
FR9982
BLQ - AHO
07:00 - 08:20
07:0008:20
Ryanair
FR9982
BLQ - AHO
07:25 - 08:45
07:2508:45
Ryanair
FR9982
BLQ - AHO
12:00 - 13:20
12:0013:20
Ryanair
FR9982
BLQ - AHO
14:55 - 16:15
14:5516:15
Ryanair
FR9982
BLQ - AHO
15:10 - 16:30
15:1016:30
Ryanair
FR9982
BLQ - AHO
19:45 - 21:05
19:4521:05
Ryanair
FR9982
BLQ - AHO
20:05 - 21:25
20:0521:25
Ryanair
FR9980
BLQ - AHO
20:45 - 22:05
20:4522:05