Barcelona (BCN)
Tây Ban Nha

Các hãng hàng không bay đến Barcelona

Bản đồ các Barcelona

Sân bay có chuyến bay trực tiếp

Lịch trình chuyến bay

Lần khởi hànhLần đếnT2
20 Th01
T3
21 Th01
T4
22 Th01
T5
23 Th01
T6
24 Th01
T7
25 Th01
CN
26 Th01
Iberia
IB5021
BCN - LCG
06:50 - 08:35
06:5008:35
Vueling
VY1294
BCN - LCG
06:50 - 08:35
06:5008:35
Vueling
VY1292
BCN - LCG
09:30 - 11:15
09:3011:15
Iberia
IB5752
BCN - LCG
09:30 - 11:15
09:3011:15
Iberia
IB5752
BCN - LCG
11:50 - 13:35
11:5013:35
Vueling
VY1292
BCN - LCG
11:50 - 13:35
11:5013:35
Vueling
VY1294
BCN - LCG
14:20 - 16:05
14:2016:05
Iberia
IB5021
BCN - LCG
14:20 - 16:05
14:2016:05
Iberia
IB5021
BCN - LCG
15:45 - 17:30
15:4517:30
Vueling
VY1294
BCN - LCG
15:45 - 17:30
15:4517:30
Vueling
VY1290
BCN - LCG
20:00 - 21:45
20:0021:45
Iberia
IB5018
BCN - LCG
20:00 - 21:45
20:0021:45