New York City John F. Kennedy (JFK)Charlotte, North Carolina (CLT)
Anytime
Anytime
1 Hành khách
Giờ địa phương: 8:43 a.m.
Có Mây
45°F
Giờ địa phương: 8:43 a.m.
Cài lại
Chọn lọc
Bao lâu?
2 Ngày
3 Ngày
Departure days
Giờ địa phương: 8:43 a.m.
Có Mây
45°F
Giờ địa phương: 8:43 a.m.
Chọn lọc
Chuyến bay giá rẻ đến Charlotte, North Carolina
Estimated lowest prices only. Found in the last 7 days.
Giờ địa phương: 8:43 a.m.
Có Mây
45°F
Giờ địa phương: 8:43 a.m.
$251
6 Th07 - 9 Th07
6 Th07 2019 - 9 Th07 2019
3 Ngày
JFKCLT