New York City John F. Kennedy (JFK)Charlotte, North Carolina (CLT)
Anytime
Anytime
1 Hành khách
Giờ địa phương: 12:35 a.m.
U ám
46.9°F
Giờ địa phương: 12:35 a.m.
Cài lại
Chọn lọc
Bao lâu?
2 Ngày
3 Ngày
Departure days
Giờ địa phương: 12:35 a.m.
U ám
46.9°F
Giờ địa phương: 12:35 a.m.
Chọn lọc
Chuyến bay giá rẻ đến Charlotte, North Carolina
Estimated lowest prices only. Found in the last 7 days.
Giờ địa phương: 12:35 a.m.
U ám
46.9°F
Giờ địa phương: 12:35 a.m.
$386
19 Th04 - 21 Th04
19 Th04 2019 - 21 Th04 2019
2 Ngày
JFKCLT