New York City Newark (EWR)Charlotte, North Carolina (CLT)
Anytime
Anytime
1 Hành khách
Giờ địa phương: 11:45 p.m.
Có Mây
73.9°F
Giờ địa phương: 11:45 p.m.
Cài lại
Chọn lọc
Bao lâu?
2 Ngày
3 Ngày
Departure days
Giờ địa phương: 11:45 p.m.
Có Mây
73.9°F
Giờ địa phương: 11:45 p.m.
Chọn lọc
Chuyến bay giá rẻ đến Charlotte, North Carolina
Estimated lowest prices only. Found in the last 7 days.
Giờ địa phương: 11:45 p.m.
Có Mây
73.9°F
Giờ địa phương: 11:45 p.m.
$186
26 Th07 - 29 Th07
26 Th07 2019 - 29 Th07 2019
3 Ngày
EWRCLT