Washington D.C. Baltimore Washington Intl. (BWI)Minneapolis, Minnesota (MSP)
Anytime
Anytime
1 Hành khách
Giờ địa phương: 7:39 a.m.
U ám
55.9°F
Giờ địa phương: 7:39 a.m.
Cài lại
Chọn lọc
Bao lâu?
4 Ngày
31 Ngày
Departure days
Giờ địa phương: 7:39 a.m.
U ám
55.9°F
Giờ địa phương: 7:39 a.m.
Chọn lọc
Chuyến bay giá rẻ đến Minneapolis, Minnesota
Estimated lowest prices only. Found in the last 7 days.
Giờ địa phương: 7:39 a.m.
U ám
55.9°F
Giờ địa phương: 7:39 a.m.
$252
12 Th07 - 31 Th07
12 Th07 2019 - 31 Th07 2019
19 Ngày
BWIMSP